نمایندگی بیمه سامان - 221


بیمه باربری


بیمه حمل و نقل کالا یا بیمه های باربری بیمه ای است که بموجب آن بیمه گر در مقابل حق بیمه ای که از بیمه گذار دریافت می کند متعهد می شود چنانچه در جریان حمل کالا از نقطه ای به نقطه دیگر در نتیجه وقوع خطرهای موضوع بیمه ، کالا تلف شده و یا دچار خسارت شود و یا بیمه گذار هزینه هائی در رابطه با این خطرات متحمل شود زیان وارده را جبران نماید .

انواع بیمه های باربری

 • بیمه باربری ترانزیت
 • بیمه باربری واردات و صادرات
 • بيمه هاي باربري داخلي

بیمه باربری ترانزیت

در بیمه باربری ترانزیت مبدأ و مقصد خارج از ايران مي باشد، بطوريكه ايران در مسير حمل قرارگيرد. هرگاه كالاي ترانزيت خارجي تا پايان مدت اعتبار پروانه به گمركات خروجي تحويل و يا از مرزهاي كشور خارج شود، ترانزيت خاتمه يافته گرديده و گمرك میبایست تضمين دريافتي را تسويه نماید.

محاسبه نرخ حق بيمه

نرخ حق بيمه در بيمه‌هاي باربري متناسب با نوع كالا، وسيله حمل، مبدا و مقصد حمل، نوع بسته بندي، نوع پوشش بیمه و كلوز در خواستي بیمه گذار و..... متفاوت مي باشد.

مراحل لازم جهت پرداخت خسارت

 • اعلام وقوع حادثه. بيمه گذار موظف است حداكثر ظرف مدت 5روز پس از اطلاع از وقوع خسارت بيمه گر را مطلع نمايد.
 • بازديد از كالاي خسارت ديده.
 • تهيه مدارك لازم جهت بررسی خسارت.
 • حفظ حقوق بيمه گر در خصوص مورد بیمه اسیب دیده و حق جانشینی جهت بازیافت خسارت.

بیمه باربری واردات و صادرات

از سال 1982 به بعد شرایط بیمه نامه در سه كلوز A,B,C که اصولاً به نفع بيمه گذاران میباشد تعریف شده است. تقسيم بندي بر مبناي نوع پوشش بيمه‌اي به این صورت می‌باشد:

 • بيمه با شرايط تمام خطر(All Risks )
 • بيمه با شرايط B
 • بيمه با شرايط C
 • بيمه با شرايط خسارت كلي (Total Loss)
 • خطرات تحت پوشش كلوز C

اين كلوز بجز بند های 4 ، 5 ، 6 ، 7 موارد استثنائات، خساراتي را كه منطقاً مرتبط با يكي از موارد ذيل باشد تحت پوشش قرار مي دهد:

آتش سوزي يا انفجار

 • بگل نشستن و زمينگير شدن ، برخورد باكف دريا ، غرق شدن ، يا واژگون شدن كشتي يا شناور
 • واژگون شدن يا از خط خارج شدن وسيله حمل و نقل زميني
 • تصادم يا برخورد كشتي ، شناور يا هر وسيله حمل ديگر با هر جسم خارجي بغير از آب
 • تخليه كالا در بندر اضطراري
 • فدا كردن كالا در جريان خسارت عمومي
 • به دريا انداختن كالا جهت سبك سازي كشتي

خطرات تحت پوشش كلوز B

اين كلوز بجز بند های 4 ، 5 ، 6 ، 7 موارد استثنائات، خساراتي كه منطقاً مرتبط با يكي از موارد ذيل باشد تحت پوشش قرار مي دهد:

 • تمام خطرات تحت پوشش کلوز C
 • تلف يا آسيب وارده به كالاي مورد بيمه كه علت آن يكي از موارد ذيل باشد :
  1. فدا كردن كالا در جريان خسارت عمومي
  2. به دريا انداختن كالا جهت سبك سازي كشتي يا به دريا افتادن كالا از روي عرشه كشتي
  3. ورود آب دريا ، درياچه يا رودخانه به كشتي ، شناور ، محفظه كالا ، كانتينر ، ليفت وان يا محل انبار .
  4. زلزله - آتشفشان يا صاعقه

تلف شدن كلي هربسته دركشتي ياشناور و يا تلف كلي هر بسته لازم به ذكر است هم اكنون علاوه بر خطرات مندرج در فوق، خطرات:

 • عدم تحويل يك بسته كامل كالا
 • دزدي
 • قلاب زدگي
 • آبديدگي
 • روغن زدگي
 • شكست و ريزش
 • خسارات ناشي از كالاهاي مجاورنيز تحت پوشش قرار مي‏گيرد.

خطرات تحت پوشش كلوز A

بیمه باربری با کلوز A کاملترین نوع بیمه حمل و نقل است و بیشتر برای کالاهای حساس و آسیب پذیر مورد استفاده قرار می‌گیرد .اين بيمه كليه خطرات به جزء بند های 4 ، 5 ، 6 ، 7، را كه موجب زيان و يا آسيب به مورد بيمه ميگردد، تحت پوشش قرار مي دهد .