نمایندگی بیمه سامان - 221


بدنه پیمایشی


یکی از جدیدترین محصولات شرکت بیمه سامان با عنوان بیمه پیمایشی خودرو ، به مخاطبان ارایه می شود.
بیمه پیمایشی خودرو محصولی نوآورانه است که به مشتریان اجازه می دهد بر اساس میزان حرکت خودرو در طول سال حق بیمه بدنه اتومبیل را بپردازند.
این یک محصول نوآورانه و البته عادلانه است که بیمه سامان آن را ویژه رانندگان کم ریسک طراحی کرده است.محاسبات انجام شده نشان می دهد حق بیمه بیمه نامه بدنه اتومبیل پیمایشی از بیمه نامه های بدنه رایج، دست کم ۳۰ درصد ارزان تر است.
این بیمه نامه در سه دسته پنج هزار کیلومتری، هشت هزار کیلومتری و ۱۲ هزار کیلومتری به صورت سالانه ارائه می شود، و مشتریان می توانند بسته به نیاز خود، این بسته های بیمه ای را خریداری و در صورت نیاز آن را تمدید کنند.

بیمه درمان

بیمه مسافرتی

بیمه موبایل

بیمه کرونا

حیوانات خانگ