نمایندگی بیمه سامان - 221


مسئولیت شهروندی


از آنجایی که طبق مفاد ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگر شود. مسئول جبران خسارت ناشی از عمل فرد می‌باشد. شرکت بیمه سامان در راستای پیاده‌سازی حمایت از مردمان ایران زمین با طراحی بیمه‌نامه مسئولیت مدنی شهروندان ایرانی در نظر دارد آن قسمت از مسئولیت شهروندی هر فرد در مقابل دیگر افراد جامعه که در نتیجه بی احتیاطی و غفلت و سهل انگاری به جان یا سلامتی یا مال دیگر افراد جامعه لطمه ای وارد نماید را تحت پوشش قرار دهد که البته این فقط ناشی از رفتار شهروندی هر شهروند ایرانی می باشد و این پوشش مشمول مسئولیت های حرفه ای افراد، مسئولیت های الزام آور و رانندگی و ... نمی‌باشد. در این طرح بیمه‌ای اگر از جانب فردی به دیگر فرد یا افراد جامعه خسارتی (مالی/ جانی) وارد آید که هیچ گونه بیمه‌نامه‌ای برای جبران آن خسارت طراحی نشده بود، تحت شمول بیمه واقع می‌شود و هر عمل فردی که برای آن بیمه‌نامه‌ای طراحی و قابلیت صدور دارد از قبیل بیمه مسئولیت اجباری ثالث اتومبیل، بیمه بدنه، حوادث و بیمه مسئولیت حرفه‌ای، بیمه مسئولیت مدیران و بیمه عمر و ... تحت شمول این بیمه‌نامه واقع نمی‌شود.
موضوع بیمه‌نامه
موضوع این بیمه‌نامه عبارت است از بیمه مسئولیت مدنی بیمه‌گذار در قبال اشخاص ثالث ( حقیقی یا حقوقی) تحت پوشش قرار می‌دهد. منظور از شخص ثالث در این بیمه‌نامه، هر شخصی است که هیچ یک از روابط کارفرمایی- کارگری استفاده‌کننده از خدمات حرفه‌ای، استفاده‌کننده از محصولات تولیدی را با بیمه‌گذار نداشته و در جریان کار و زندگی روزمره خود در اثر فعل یا ترک فعل غیرعمدی بیمه‌گذار دچار آسیب بدنی یا زیان مالی شود
شرح خطرات و خسارات تحت پوشش
با توجه به شرایط مندرج در بیمه‌نامه ممكن است خطرات در یكی از سطوح ذیل مورد قرار پوشش گیرد
فوت
نقص عضو
هزینه پزشكی
غرامت مالی
اطلاعات تکمیلی
بیمه نامه عبارت از بیمه مسوولیت مدنی بیمه گذار در قبال اشخاص ثالث ) حقیقی یا حقوقی( که منظور از شخص ثالث در این بیمه نامه، هر شخصی است که هیچ یک از روابط کارفرمایی- کارگری - استفاده کننده از خدمات حرفه ای - استفاده کننده از محصولات تولیدی را با بیمه گذار نداشته و در جریان کار و زندگی روزمره خود در اثر فعل یا ترک فعل غیر عمدی بیمه گذار دچار آسیب بدنی یا زیان مالی شود
این پوشش مربوط به مواقعی است که فردی سهوا به جان یا مال دیگران لطمه وارد می‌کند، به عنوان مثال در زمان خرید از یک فروشگاه وسایل آشپزخانه یک تکه از سرویس ظروف شکستنی گران قیمتی می‌شکند، یا در زمان دوچرخه سواری یا راندن کالسکه کودک و حتی چرخ خرید به دیگران آسیبی وارد شود ، خسارات چگونه جبران می شوند؟
حتی اگر فردی که به سن قانونی نرسیده باشد نیز بر اثر سهل‌انگاری موجب زیان مالی یا جانی دیگری شود، پدر، مادر یا سرپرست قانونی او باید این زیان را جبران کنند
شرکت بیمه سامان در راستای حمایت از مردم کشورمان، با طراحی بیمه‌نامه مسوولیت مدنی شهروندان، آن قسمت از مسوولیت شهروندی هر فرد در مقابل دیگر افراد جامعه را که در نتیجه بی‌احتیاطی و غفلت و سهل‌انگاری به جان یا سلامتی یا مال دیگر افراد جامعه لطمه‌ای وارد کند تحت پوشش قرار می‌دهد
بیمه سامان مبتکر و طراح این بیمه است که با اخذ مجوز از بیمه مرکزی ایران درنظر دارد این بیمه‌نامه را در سراسر کشور عرضه کند. افراد بالای ۱۸ سال بازار هدف این طرح هستند که در مراکز فرهنگی- آموزشی و دانشگاه‌ها رفت‌وآمد دارند و هیچ پوششی برای مسوولیت‌هایشان در قبال افرادی که در جامعه هستند، وجود ندارد. فوت، نقص عضو، هزینه پزشکی و غرامت مالی با توجه به شرایط بیمه‌نامه جزو خطرات تحت پوشش بیمه شهروندی می باشد
بیمه‌نامه شهروندی سامان در هر نقطه از جغرافیای ایران صادر میشود و در تمام پهنه کشورمان اعتبار دارد. البته آسیب‌هایی مانند کودک‌آزاری، آزار جنسی، فحش و ناسزا، توهین به حریم شخصی و حقوقی دیگران در هر فضایی تحت شمول این بیمه‌نامه نیست، همچنین آسیب به همسر و فرزندان ناشی از نزاع و درگیری تحت پوشش این بیمه نمی باشند
بیمه مسوولیت شهروندی به دوصورت انفرادی و خانوادگی صادر می‌شود که در بیمه‌نامه نام هریک از اعضای خانواده درج و درزمان بروز حادثه‌ای که بر اثر سهل‌انگاری یکی از افراد خانواده پیش آمده و هیچ بیمه‌نامه دیگری آن را پوشش نداده باشد، بیمه‌گر خسارات را می‌پردازد. با توجه به خطراتی که تحت پوشش این بیمه نامه قرار می‌گیرد این بیمه‌نامه قیمت مناسبی دارد که هر خانواده‌ای قدرت خرید آن را دارد. از طرفی درباره خطرات و خسارات تحت پوشش این بیمه نامه باید با توجه به شرایط مندرج در بیمه نامه، خطراتی مانند نقص عضو- هزینه پزشکی و غرامت مالی نیز دربیمه مسوولیت شهروندی تحت پوشش قرار گیرد.

بیمه درمان

بیمه مسافرتی

بیمه موبایل

بیمه کرونا

حیوانات خانگ