نمایندگی بیمه سامان - 221


آتش سوزی


بیمه منازل مسکونی

خانه و اثاثیه شما میتواند بخش مهمی از سرمایه و دارایی شما در زندگیتان باشد. با بیمه نامه های منازل مسکونی سامان میتوانید امنیت این سرمایه ارزشمند را تامین کنید .موارد تحت پوشش این نوع بیمه نامه شامل ساختمان ،تاسیسات و اثاثیه موجود در منازل مسکونی به همراه مشاعات و مشترکات آنها می باشد.با این بیمه نامه میتوانید خانه خود را در مقابل خطرات آتش سوزی ، صاعقه ، انفجار- زلزله – طوفان – ترکیدگی لوله آب – سرقت با شکست حرز – ضایعات ناشی از آب باران و ذوب برف – سقوط هواپیما و ... بیمه کنید.

بیمه سامان با ارائه طرحهای مناسب حداکثر پوشش قابل ارائه در برابر خطرات را در اختیار شما قرار می دهد .از ویژگیهای مهم این طرح ها، عدم نیاز به بازدید در طرحهای خانه امن و جامع خانوار برای صدور میباشد که روال خرید بیمه نامه را ساده تر می نماید و بیمه نامه آتش سوزی بر اساس اطلاعاتی که بیمه گذار اعلام مینماید صادر خواهد شد.

طرحهای بیمه آتش سوزی سامان برای منازل مسکونی

بیمه نامه خانه امن سامان طرح 1

 • ساختمان و تاسیسات با سرمایه اولیه 300.000.000 ریال در مقابل خطرات آتش سوزی ، صاعقه و انفجار و سیل
 • اثاثیه با سرمایه: 100.000.000 ریال در مقابل خطرات آتش سوزی ، صاعقه و انفجار و سیل
 • اثاثیه منزل در مقابل خطر سرقت طبق فهرست مندرج در پشت برگه پیشنهاد تا مبلغ: 100.000.000 ریال
 • خسارت وارد به امول اشخاص ثالث در نتیجه وقوع آتش سوزی و انفجار تا مبلغ: 200.000.000 ریال
 • فوت و نقص عضو در اثر حوادث مورد بیمه:
 • برای یک نفر حداکثر تا مبلغ: 100.000.000 ریال
 • برای چند نفر حداکثر تا مبلغ: 400.000.000 ریال
 • هزینه پزشکی اشخاص مجاز به اقامت در محل مورد بیمه بر اثر حوادث مورد تعهد:
 • برای یک نفر حداکثر تا مبلغ: 10.000.000 ریال
 • برای چند نفر حداکثر تا مبلغ: 40.000.000 ریال
 • حداکثر هزینه اجاره و اسکان موقت بیمه گذار و اعضاء خانواده در محلی دیگر در صورتی که محل مورد بیمه به علت وقوع خطرات حریق ، صاعقه ، انفجار و سیل قابل سکونت نباشد : 60.000.000 ریال

بیمه نامه خانه امن سامان طرح 2

 • ساختمان و تاسیسات با سرمایه: 300.000.000 ریال در مقابل خطرات آتش سوزی ، صاعقه و انفجار و سیل و طوفان و زلزله
 • اثاثیه با سرمایه: 100.000.000 ریال در مقابل خطرات آتش سوزی ، صاعقه و انفجار و سیل و طوفان و زلزله
 • خسارت وارد به امال اشخاص ثالث در نتیجه وقوع آتش سوزی و انفجار تا مبلغ: 200.000.000 ریال
 • فوت و نقص عضو در اثر حوادث مورد بیمه:
 • برای یک نفر حداکثر تا مبلغ: 100.000.000 ریال
 • برای چند نفر حداکثر تا مبلغ: 400.000.000 ریال
 • هزینه پزشکی اشخاص مجاز به اقامت در محل مورد بیمه بر اثر حوادث مورد تعهد:
 • برای یک نفر حداکثر تا مبلغ: 10.000.000 ریال
 • برای چند نفر حداکثر تا مبلغ: 40.000.000 ریال
 • حداکثر هزینه اجاره و اسکان موقت بیمه گذار و اعضاء خانواده در محلی دیگر در صورتی که محل مورد بیمه به علت وقوع خطرات حریق ، صاعقه ، انفجار و سیل قابل سکونت نباشد : 60.000.000 ریال

افزایش سرمایه در طرح خانه امن سامان

بیمه گذار مجاز به افزایش سرمایه بیمه نامه تا پنج برابر است . لازم به ذکر است که حق بیمه کل بیمه نامه نیز به همان نسبت افزایش می یابد.

خطرات اضافی
ساختمان ، تاسیسات و اثاثیه را می توان علاوه بر خطرهای مندرج در طرح 1 و 2 خانه امن در مقابل خطرات زیر با پرداخت حق بیمه اضافی بیمه نمود:
 • زلزله و آتشفشان
 • ترکیدن لوله آب
 • طوفان و تندباد
 • سقوط هواپیما
 • ضایعات ناشی از ذوب برف و آب باران

بیمه نامه طرح جامع خانوار

بیمه سامان با ارائه طرح جامع خانوار خانه شما را در قبال حوادث و بالایای طبیعی مانند آتش سوزی ، صاعقه، انفجار و زلزله بیمه میکند و تمام نگرانیها و دغدغه های شما در مورد ضایعات و آسیبهای وارده به ساختمان و اثاثیه منزل مسکونی از بین می برد. شرکت بیمه سامان به منظور فروش آسان بیمه نامه و کاهش تشریفات و بروکراسی اداری این بیمه نامه را به صورت دفترچه ای طراحی نموده است. از ویژگیهای این طرح میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

 • صدور بیمه نامه بدون نیاز به بازدید
 • صدور آسان و سریع بیمه نامه بدون نیاز به تکمیل فرم پیشنهاد توسط بیمه گذار

بیمه درمان

بیمه مسافرتی

بیمه موبایل

بیمه کرونا

حیوانات خانگ