نمایندگی بیمه سامان - 221


آسانسور


بیمه آسانسور چیست؟ بیمه‌ آسانسور در واقع یک نوع بیمه مسئولیت مدنی است بدین معنی که چنانچه در اثر حوادث آسانسور ساکنین ساختمان مقصر شناخته شده و محکوم به جبران خسارات جانی و مالی شوند، شرکت بیمه آسانسور باید تمام خسارات ایجاد شده را جبران کند؛ هر چند بیمه آسانسور برای ساختمان اجباری نیست اما در صورت بروز حادثه و نداشتن بیمه آسانسور ساکنین مجبور به پرداخت خسارات وارده می‌باشند و از آنجایی که خسارات وارده معمولا جانی است مبلغ خسارت به‌وجود آمده بسیار هنگفت است.
چه کسی مسئولیت اخذ بیمه آسانسور را بر عهده دارد؟
بیمه آسانسور باید توسط هیئت مدیره و یا مدیر ساختمان به نمایندگی از تمام ساکنین اخذ شود؛ در ابتدا مدیر ساختمان باید با یک شرکت سرویس و نگهداری آسانسور که دارای مجوز و پروانه فعالیت از وزارت صنایع است، قرارداد سالانه‌ی سرویس و نگهداری ببندند و از طریق شرکت آسانسوری اقدام به اخذ بیمه آسانسور کنند.
چه مدارکی برای اخذ بیمه آسانسور لازم است؟

 • کپی قرارداد سالانه سرویس و نگهداری آسانسور( در اکثر مواقع اقدام برای اخذ بیمه آسانسور توسط شرکت سرویس و نگهدار آسانسور انجام می‌گیرد نیاز به ارسال قرارداد نیست.)
 • آدرس پستی محل استقرار آسانسور
 • کپی کارت ملی مدیر ساختمان یا شخصی که می‌خواهید بیمه آسانسور به نامش باشد(بیمه گذار)
 • *پس از دریافت بیمه نامه آسانسور باید کارت بیمه آسانسور را درون کابین آسانسور بچسبانید*
  • هزینه بیمه آسانسور چطور محاسبه می‌شود و چقدر است؟
   هزینه بیمه آسانسور به عوامل مختلفی از جمله موارد زیر بستگی دارد:
   • نوع کاربری آسانسور
   • ظرفیت آسانسور
   • تعداد توقفات آسانسور
    • بیمه آسانسور در صورت بروز حوادث چه‌میزان خسارت می‌پردازد؟
     سقف غرامت پرداختی بیمه آسانسور بر اساس ظرفیت آسانسور متغیر است؛

بیمه درمان

بیمه مسافرتی

بیمه موبایل

بیمه کرونا

حیوانات خانگ