نمایندگی بیمه سامان - 221


حوادث انفرادی با پوشش کورونا


بیمه نامه ای کامل برای جبران هزینه های ناشی از حوادث همراه با پوشش بیماری کرونا ویروس به موجب این بیمه‌نامه علاوه بر پوشش‌های حادثی، در صورت وقوع خسارت به دلیل بیماری کرونا COVID19، فوت، نقص عضو، هزینه پزشکی و غرامت روزانه بستری با رعایت شرایط ذیل قابل پرداخت می باشد:

  • مثبت‌شدن نتیجه آزمایش تشخیص مولکولی بر روی یکی از نمونه‌های تنفسی اصلی در یکی از آزمایشگاه‌های مرجع کشور تبصره: تشخیص آزمایشگاهی ویروس کرونا جدید شامل دو مرحله "غربالگری" و "تاییدی" است.
  • وجود CRPغیرطبیعی یا لنفوپنی (کمتر از 1100) یا شواهد مثبت بیماری در سی تی اسکن
  • بستری بیمه‌شده در بخش مراقبت‌های ویژه ایزوله تنفسی و درمان با داروهای آنتی وایرال (شرط اصلی پرداخت خسارت می‌باشد.)
  • نکته 1: هزینه آزمایش تست کرونا در تعهدات این بیمه‌نامه نمی‌باشد
  • نکته 2: دوره انتظار برای پوشش بیماری کروناویروس COVID19 در این بیمه‌نامه 14 روز از تاریخ صدور آن می‌باشد. شایان ذکر است دوره انتظار، زمانی است که در طول آن بیمهگر تعهدی به جبران خسارت ندارد.
    • با روزی 800 تا 1800 تومان نگرانی های مالی خود را در قبال حوادث و هزینه های بیماری کرونا پوشش دهید
      این بیمه نامه در 4 طرح برای مدت 90 روز ، 180 روز و 365 قابل خریداری است.

بیمه درمان

بیمه مسافرتی

بیمه موبایل

بیمه کرونا

حیوانات خانگ